ciberacosociberacoso                                                                             libro

ciberacoso escolareu a iso non xogo - Save the Children

dialogando            vídeo


7 APPs móbiles imprescindibles para combatir o ciberacoso

catálogo de recursos

eG-Social, unha ferramenta que busca previr e combater o acoso

unidos contra a violencia


Infografías

2 de maio - día contra o acoso escolar                 axuda                   non

bullying - indicadores

búscanse   

se eres vítima...As chamadas a este servizo son gratuitas e non aparecerán na factura do teléfono. Serán atendidas por persoas especializadas en psicoloxía, traballo social ou xuristas e en caso de acoso grave, trasladaránno ás forzas de Seguridade.

O teléfono está adaptado para poder ser utilizado por persoas con discapacidade auditiva ou da fala cun servizo de mensaxería de texto, así como a atención dunha persoa na linguaxe de signos por videochat ou videochamada.


Comentarios

Publicacións populares