Sextorsión

O sexting consiste na difusión ou publicación de contidos (principalmente fotografías ou vídeos) de tipo sexual, producidos polo propio remitente, utilizando o teléfono móbil ou outro dispositivo tecnolóxico. 
Os riscos para o adolescente cuia imaxe é difundida son diversos e soen aparecer interrelacionados: aparte da ameaza á súa privacidade, o menor pode sufrir riscos psicolóxicos, ciberbullying, e incluso grooming (se se ve implicado un adulto) ou sextorsión (se existe chantaxe).

¿qué é? riscos e consellos             ¿qué é e cómo previlo?                    ¿qué é?

decálogo para unha vítima de sextorsión               consellos

informar, sensibilizar, empoderar


Vídeos

pénsao

Comentarios

Publicacións populares