grooming

Engano pederasta (por internet) ou ciberengano pederasta

¿qué é o grooming?                             ¿qué é un groomer?                          grooming - is4k

acoso a menores na rede                ¿qué significa? - Santi Rey

non ao grooming


Guía legal sobre ciberbullying e grooming - Educación Navarra

Comentarios

Publicacións populares